Egedalsvej 7, 8400 Ebeltoft
Læreplan
Æblehavens læreplaner er i 2011 blevet gennemgående revideret.

Vi har valgt, at alle i personalegruppen skal være en del af denne evaluering, da også de nye mål for læreplanerne fremspringer af denne proces. Vi har sammensat grupper på tværs af husene, afdelingerne og på tværs af uddannelsesbaggrund.

Som arbejdsredskab har vi brugt SMTTE-modellen, der kort bliver forklaret herunder:

SMTTE- modellen er én refleksions model til pædagogisk udvikling og organisationsudvikling.

Bogstaverne står for:

S-Sammehæng

M-Mål

T-Tegn

T-Tiltag

E-Evaluering


SMTTE-modellen består af et pentagon, en 5-kant. De fem spidser indeholder hvert sit element, der er forbundet med de fire andre. Modellen skal opfattes som et dynamisk redskab, hvor man kan spring frem og tilbage mellem de fem elementer.

Når man arbejder mde SMTTE modellen, skal man konkretisere sine mål og fokusere på hvad man registrer på vej mod målet. Med begrebet tegn konkretisere man målet ved at overveje, hvad man skal holde øje med, når målet er nået. Tegnene bliver en hjælp i planlægningen og mankan justere, hvis ikke man registrer det ønskede.

Når man planlægger efter SMTTE-modellen, er det derfor hensigtsmæssigt at springe frem og tilbage mellem de forskellige punkter for bedst muligt at se tingene i en sammenhæng. Undervejs kan man så justere tiltagene, hvis man ikke får øje på de ønskede eller forventede tegn osv…..

Læreplanens enkelte områder kan ses i nedenstående pdf filer.

Æblehavens læreplan 2012

Æblehavens profil

Alsidig personlig udvikling

Sociale kompetencer

Sproglig udvikling

Krop og bevægelse

Naturen og naturfænomener

Kulturelle udtryksformer

Børn med særlige behov

Sidst opdateret 30. august 2012