Egedalsvej 7, 8400 Ebeltoft
Profil
Æblehaven

- et kernesundt børneliv - naturligvis

Børnehavens profil kan ses i Profil2012.pdf

- eller som tekst nedenfor:

Hverdagen i Æblehaven er rig på rare og meningsfulde oplevelser, hvor hvert enkelt barn får hjælp til at opbygge sit selvværd.

Ved at styrke barnets selvværd, er vi med til at udvikle barnets evne til at klare modgang og begå sig i livet. Livsglæde er noget af det mest værdifulde, vi kan give børnene med på vejen.

For at give børnene et kernesundt børneliv, har vi i Æblehaven valgt at fokusere på følgende 3 områder
 

Venskaber

Et anerkendende fællesskab er en forudsætning for, at sunde venskaber kan dannes. Sociale kompetencer* er en forud-sætning for trivsel. Det er de voksnes ansvar, at alle børn deltager i gode fællesskaber. De er ansvarlige for, hvilke etiske regler og normer, der skal til, for at alle oplever sig værdifulde i fællesskabet. Vi vil gerne fremme barnets bevidsthed om egne og andres kulturelle udtryksformer og værdier*. Venskaber er vigtige, fordi de skaber tryghed og giver plads til personlig udvikling*.

Venskaber er med til at give barnet følelsen af at være værdsat. Det er en vigtig forudsætning for at modtage læring. Når barnet føler sig værdsat, oplever det glæde og får lyst til at udforske livet.

Natur/udeliv

Æblehaven ligger midt i Nationalparken Mols Bjerge- et naturskønt område. Derfor er udeliv en stor del af vores hverdag. Det er vigtigt at børnene lærer at færdes i naturen og at passe på den.

For at skabe en kultur med udgangspunkt i udelivet, har vi forskellige traditioner, der følger årets gang.

Legepladsen er en stor dejlig naturgrund, som ud over årstidernes skiften i sig selv byder på en masse sanseindtryk.

I mødet med naturen og naturfænomener* får børnene mulighed for at undres og eksperimentere.

Vi bestræber os også på at være en del af nærmiljøet, som byder på mange oplevelser både i naturen og kulturelt.

Krop og bevægelse

Krop og bevægelse*har betydning for sundhed, livskvalitet, læring og trivsel.

Børn er glade for at bruge deres krop, derfor er det vigtigt at støtte barnets bevægelsesglæde.

I Æblehaven lægger vi vægt på, at det fysiske miljø, så vel ude som inde, er udfordrende og stimulerende for barnets bevægelsesglæde. Motorikken har stor betydning for barnets sproglige udvikling* og evnen til at indgå i sociale relationer.

At beherske kroppen og være motorisk aktiv styrker barnets indlæring – det at turde, ville og kunne.

*de seks læreplanstemaer

I Æblehaven vil vi gerne givelivsglæden videre til barnet ved at skabe gode rammer. Det at kunne glædes og undres i livet er alt sammen med til at skabe et godt børneliv - naturligvis.

 

I Æblehaven lægger vi stor vægt på at man også som ny føler sig godt tilpas og hurtigt bliver en del af fællesskabet.

Når vi tager imod nye børn og forældre, tilstræber vi en rutine, hvor èn person fra den aktuelle stue tager imod, viser rundt og fortæller om Æblehaven. Personalet vil følge barnet tæt i den udstrækning, der er behov og mulighed for det især i starten. Vi vil sammen med Jer forældre aftale, hvordan Jeres barns start i Æblehaven forløber bedst. Vi har masser af erfaring at trække på i den anledning, og I ved, hvad der vil gøre Jer og Jeres barn mest trygge.

Vi appellerer til de øvrige børn om at tage særligt hensyn og hjælpe ”de nye” og det kan faktisk være en helt rørende oplevelse, at se i hvor høj grad de tager den opgave på sig.

Se velkomstfolder til børnehave

 

Se velkomstfolder vuggestue

Sidst opdateret 27. juni 2017